تیوب لیزر یانگلی مدلQ5

تیوب لیزر یانگلی مدلQ5
تیوب لیزر یانگلی مدلQ5 دارنده ارتفاع ۱۶۵ سانتی متر با قطر ۸ سانتیمتر می باشد این تیوب همانند بقیه نوع های خصوصی Q دارنده آینه های آب خنک و سیستم گردش آب فلزی در صدر و پایان بوده که مشخصه محرمانه Q است .توان میانگین این تیوب لیزر ۱۳۰ وات و پیک توان بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ وات می‌باشد این نوع قابل ردوبدل با گونه ۱۶۵۰ از EFR و گونه W6 از رسی هست به ارتفاع میانگین این تیوب برای ارتقاء سرعت یا این که برش های قطورتر مورد استفاده قرار میگیرد سایز این نوع برای قرارگیری در بعضی دستگاه های ۱۳۹۰ یا این که ۱۳۱۸ دلخواه است.