تیوب EFR

تیوب لیزر EFR

تیوب EFR بعد از تیوب های RECI از کیفیت خوبی برخوردار هستند.مدل های این نوع تیوب بر سه نوع F، Zn و Zx می باشد.بیشترین فروش این مدل هم Zn بوده که که از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به مدل Z رسی دارد. دلیل قیمت پایین و اقتصادی بودن تیوب لیزر EFR این است که تیو بهای لیزر از آینه های هوا خنک بهره می برند ولی در مدل F از کارخانه EFR از نوع آب خنک می باشد.پس به همین ترتیب از لحاظ طول عمر ،کیفیت و هم چنین قیمت ،پایین تر می باشند. مدل های سری F دارای ۵ مدل شامل ۸۰ ۱۰۰ ۱۳۰ ۱۵۰ و ۱۸۰ وات می باشند.سری Zn از لحاظ قیمتی از سری Zx ارزان تر است و کیفیت مشابهی با این مدل دارد.این مدل مشابه سری Z رسی دارای ۴ مدل شامل ۸۰ ۱۰۰ ۱۳۰ و ۱۵۰ می باشند.آینه های مورد استفاده از این مدل تیوب لیزر از نوع هوا خنک می باشند.