تیوب لیزر reci مدل w2

تیوب لیزر رسی

تیوب لیزر  رسی S2 در آسیا و در سال ۲۰۱۲ تولید شده است . کمترین ولتاژ راه اندازی این تیوب لیزر ۱۹ کیلو ولتاژ وجریانی در حدود ۲۷ میلی آمپر مورد نیاز دارد همانطور که حداکثر جریان ورودی آن ۲۹ میلی آمپر بوده در صورتی که جریانی کمتر از ۲۵ میلی آمپر کار کند عمر آن حدود ۸۰۰۰ ساعت خواهد بود . جهت حفظ عمر تیوب لیزر باید جریان مناسب و فشاری به تیوب آورده نشود در غیر اینصورت عمر تیوب کاهش یافته و باعث رنگ پریدگی قسمت کاتد می شود. دمای کاری تیوب لیزر S2 ۲ تا ۴۰ درجه سانتیگراد و دمای آب در حال گردش آن ۱۰ تا ۴۰ درجه می باشد . برای کارکرد ایده ال باید رطوبت محیط ۱۰ تا ۶۰ درصد باشد. جهت حکاکی و مارکینگ باید از جریان حدود ۴ میلی آمپر و فرکانس بالا استفاده کرد که حکاکی موثری با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

موادر مهم در نگهداری تیوب:

  • تمیز کردن دیواره بیرونی تیوب با دستمال تمیز
  • خودداری از تمیز کردن آینه خروجی لنز با دستمال زبر و مایع تامپون

نکات مهم در استفاده از تیوب لیزر:

  • از موادی مثل الکل خالص بوسیله اسپری کردن جهت تمیز کردن تیوب میتوان استفاده کرد.
  • سطح آینه خروجی دستگاه لیزر به وسیله باد تمیز شود.
  • تیوپ دستگاه لیزر حتما بعد از پاک شدن کامل الکل روشن کنید.
  • عدم استفاده از تیوب لیزر در زمان کثیفی تیوب دستگاه لیزر
  • جهت تمیز کردن تیوب لیزر از موادی چون استون و موارد مشابه استفاده نشود و فقط از مایعاتی مثل تامپون و الکل برای سطح بیرونی قسمت انتهایی تیوب استفاده شود.
  • استفاده از عینک هنگام کار با پرتو نامزئی لیزر

خودداری از تغییر پیچ های مربوط به قسمت آینه ها