* خروجی سطح TTL، قابلیت درایو و ۵۰mA
* PWM فرکانس قابل تنظیم ۲K ~ 50K
* چرخه PWM از ۱٪ تا ۹۹٪ قابل تنظیم
*OC کنترل موتور سیگنال خروجی، قابلیت درایو ۳۰۰MA
*حداکثر کنترل موتور پالس ۵۰۰ KHZ فرکانس
*حداکثر نرخ انتقال ۱۲M USB، طولانی ترین فاصله ۵ متر
*دقت خط / دایره / B الحاق -spline + / -0.5 پالس
*۴ طرفه خروجی جهانی ایزولاسیون نوری دروازه OC، حداکثر قابلیت درایو ۵۰۰MA (با حفاظت هرزگرد)
*۴ ورودی جدا کننده نوری جهانی، سطح منطق سازگار ۵V / 12V / 24V